Svensk spellicens 1 år

februari 7, 2020

Den svenska spellicensen, som gick i kraft den 1 januari år 2019, innebar en omreglering av den svenska spelmarknaden. Den har lett till flera konkreta förändringar när det kommer till spel för pengar i Sverige för både landbaserade och onlinecasinos. Spellicensen täcker dock alla former av spel för pengar, oavsett om det är via lotteri, sportbetting, casinospel eller fysiska enarmade banditer som Jack Vegas

Spelinspektionen sköter svenska licensen

Spelinspektionen, som sköter den svenska spellicensen, har också det övergripande ansvaret för att kontrollera alla lotteri- och spelverksamheter i Sverige. Myndighetens mål är att skapa en säker och sund spelmarknad där efterfrågan av spel tillgodoses under kontrollerade former. Deras uppgifter är bland annat att minska riskerna för de sociala skador som spelande kan innebära och att utbudet av olagliga lotterier och spel minskar. Spelinspektionen samarbetar också med andra myndigheter och organisationer som exempelvis Konsumentverket, Matchfixningsrådet, MGA ,Malta och UK Gambling Commision

Konkreta förändringar

Sedan svenska spellicensens början har man tydligt kunnat se många förändringar som det nya regelverket har lett till. En av dem tydligaste förändringarna för allmänheten är nog förändringen av bonusutbudet på alla svenska onlinecasinos. Tidigare kunde spelsidor erbjuda flera olika bonusar per spelare och man kunde ofta se välkomstbonusar som sträckte sig över flera sammanhängande insättningar. Idag så erbjuds det istället endast en välkomstbonus och det finns generellt sett inte heller lika många bonusrelaterade kampanjer som man kan delta i. En annan konkret förändring, som införandet av spellicensen har lett till, är att spelare nu ombeds att ange en insättningsgräns vid spel för riktiga pengar. Man får oftast välja en insättningsgräns per dygn, vecka och månad. 

svenska spellagen

Statistik

Strax över ett år har nu passerat, med den svenska spellicensen implementerad. Spelinspektionen har både hunnit med att dela ut licenser och ta ifrån dem. Myndigheten har även vuxit i personalstyrka, med en ökning på cirka 60% i antalet anställda. Inklusive arvoderade kontrollanter innefattar myndigheten nu över 100 stycken anställda. En av anledningarna till den stora ökningen är att deras ansvarsområde är betydligt större idag, än på tiden då myndigheten gick under namnet Lotteriinspektionen. Mer detaljer kring utgivna, nekade eller fråntagna licenser kan man läsa mer om i nedanstående lista. Observera att detta ej gäller spel för allmännyttiga ändamål som till exempel olika typer av föreningslotterier. 

  • 94 stycken aktiva och licensierade bolag (varav 68 onlinespelsinriktade och 22 landbaserade spelverksamheter, 2 spel på fartyg i internationell trafik och 2 statliga spel).
  • 25 stycken utdelade varningar och anmärkningar (varav 5 stycken avskrivningar)
  • 4 stycken indragna licenser
  • 9 stycken beslut om spelförbud

Utöver dessa spellicenser så finns det också lotterier som har tillstånd ifrån den gamla lotterilagen.

Nytt för i år

Spelinspektionen har många mål uppsatta även för detta år och ett av dem är att det ska inrättas ett kontaktcenter i verksamheten. Kontaktcentret ska vara myndighetens kontaktväg för inkommande frågor och ska ha en avlastande funktion för det övriga interna arbetet. Dem kommer även att uppdatera det nationella självavstängningsregistret spelpaus.se med en ny layout och införa nya funktioner som avstängningshistorik. 

Dem nya reglerna 2020

Riksdagen har tagit beslut om vissa ändringar i lagen gällande penningtvätt och finansiering av terrorism, under svenska penningtvättslagen. Dessa nya regler började gälla den 1 januari i år och följer EU:s så kallade femte penningtvättsdirektiv. Dem två justeringarna som gjordes i lagändringen kan man läsa om i nedanstående lista:

Kapitel 3 och paragraf 3: Segmentet görs om så att det tydligt framgår att licenshavaren ska analysera vilka hämndåtgärder som kan inträffa mot anställda. Detta görs eftersom att den nya lagen tydliggör att fientliga åtgärder mot anställda också innefattar hämnd.

Kapitel 6 och paragraf 2: Segmentet kompletteras med ”Säkerhetspolisen”. Anledningen bakom detta är att Säkerhetspolisen, som i och med dem nya lagändringarna, kommer att få samma rätt som Polismyndigheten, att kunna begära in uppgifter ifrån olika verksamhetsutövare.

Sammanfattning 

Svenska spellicensen har bland annat, genom olika regleringar, begränsat onlinecasinos och deras spelare i vissa avseenden, som exempelvis dem bonusrelaterade restriktionerna. Spellicensen har samtidigt också förenklat saker som till exempel självexkludering. via hemsidan spelpaus.se. Trots dem olika regleringarna  så spelar det ungefär 300000 svenskar, på någon form av spel för pengar, varje dag.